A A
FR  NL 

Missie

De belangrijkste missie van Vivaltohome is het ontwikkelen van kleine structuren voor een optimale duurzaamheid. Op die manier kunnen wij beter voldoen aan de behoeften van de bewoners en kunnen wij beantwoorden aan de normen van de federale en regionale overheidsinstanties. Vivalto Home baseert zich op de expertise van deze medewerkers en partners die zijn erkend in hun sector om hun knowhow op te bouwen.

In al onze huizen en in verschillende domeinen (animatie, voeding, contact tussen generaties, diensten, etc.) werden talrijke projecten op touw gezet in nauwe samenwerking met onze bewoners.

Via deze dynamiek kunnen onze rusthuizen een einde maken aan de eenzaamheid en mensen te helpen plezier te vinden in een ander soort leven. De kwaliteit van het onthaal en de zorg die we bieden evolueert voortdurend en er zijn talrijke ontwikkelingsprojecten in voorbereiding. We stellen alles in het werk zodat al onze rusthuizen zich ontplooien omdat “we moeten leven en niet gewoon bestaan”.