A A
FR  NL 

Kwaliteit

De groep VIVALTO is bezorgd voor het welzijn en de kwaliteit van de verzorging van zijn senioren en stelt alles in het werk binnen haar verschillende rusthuizen om te beantwoorden aan het Handvest van kwaliteit voeding - dieet, opgesteld op initiatief van het federale Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid met deelname van het Waals Gewest. Dit handvest wil de daad van het eten in zijn totaliteit herwaarderen, met meer zin buiten de voedende functie.

Een gepaste voedingsstatus is een conditio sine qua non voor een goede gezondheid, een snel herstel, een goed immuunsysteem, autonomie en het welzijn van de bewoner. In het kader van het Handvest van kwaliteit voor voeding - dieet, garandeert Vivalto:

  • Een aangename omgeving en een vriendelijke sfeer tijdens de maaltijden
  • Toegang tot een gezonde en evenwichtige voeding
  • Kwalificatie en opleiding van haar personeel

In 2013 werd een grote keukenwedstrijd georganiseerd met als doel de teams te motiveren deze doelstellingen te bereiken.