A A
FR  NL 

Contact

Familiehof

Provinciale Steenweg 323
2627 Schelle

T. 03/887.00.19

E-mail : Inge.Vanbouwel@vivaltohome.com

Het woonzorgcentrum, geopend in 1987, biedt aan bejaarden de gelegenheid om hun leven met elkaar te delen in een sfeer van rust en vriendschap en met respect voor iedere persoonlijkheid, hun leven met elkaar te delen.

De beslissing om hier te komen wonen is zeker niet gemakkelijk. U neemt ze misschien uit overtuiging, misschien aarzelend, of omdat u omwille van omstandigheden niet anders kunt.

Het woonzorgcentrum zal alles in het werk stellen om dit samen met u mogelijk te maken. De algemene leiding van het woonzorgcentrum berust bij de directie. Zij zorgt voor een 24-uren verpleegkundige permanentie en draagt de verantwoordelijkheid.

Klachten of problemen worden mondeling of schriftelijk bij de directie neergelegd. De directie en het personeel staan volledig ter uwer beschikking. Zij zullen in de mate van het mogelijke raadgevingen verstrekken in verband met problemen van sociale of administratieve aard. Het huis neemt zowel valide als hulpbehoevende bejaarden op.

Familiehof streeft naar een kwaliteitszorgverlening en wenst van het woonzorgcentrum een thuis te maken.

Presentatie

Infrastructuur

Het woonzorgcentrum, geopend in 1987, biedt aan bejaarden de gelegenheid om hun leven met elkaar te delen in een sfeer van rust en vriendschap en met respect voor iedere persoonlijkheid, hun leven met elkaar te delen.

De beslissing om hier te komen wonen is zeker niet gemakkelijk. U neemt ze misschien uit overtuiging, misschien aarzelend, of omdat u omwille van omstandigheden niet anders kunt.

Het woonzorgcentrum zal alles in het werk stellen om dit samen met u mogelijk te maken. De algemene leiding van het woonzorgcentrum berust bij de directie. Zij zorgt voor een 24-uren verpleegkundige permanentie en draagt de verantwoordelijkheid.

Klachten of problemen worden mondeling of schriftelijk bij de directie neergelegd. De directie en het personeel staan volledig ter uwer beschikking. Zij zullen in de mate van het mogelijke raadgevingen verstrekken in verband met problemen van sociale of administratieve aard. Het huis neemt zowel valide als hulpbehoevende bejaarden op.

Familiehof streeft naar een kwaliteitszorgverlening en wenst van het woonzorgcentrum een thuis te maken.

Opdrachtverklaring

Ons woonzorgcentrum staat open voor alle personen die behoefte hebben aan transmurale of intramurale bijstand inzake wonen en/of zorg, ongeacht hun herkomst en hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging. Onze doelstelling is om aan onze bewoners, valide en zorgbehoevende ouderen, een maximaal geïndividualiseerd verblijf aan te bieden, met aandacht en respect voor iedere persoon.

Wij wensen in de eerste plaats goede verzorging aan te bieden, samen met de noodzakelijke hoteldiensten en met de mogelijkheid tot het bijwonen van activiteiten, zowel intern als extern. Iedere resident dient de ruimte te krijgen om op basis van een eigen beslissingsrecht zijn verblijf in ons huis naar eigen inzicht in te richten en te organiseren.

Wij wensen door een kwaliteitsstreven onze werking permanent te verbeteren en door een innovatief beleid ons dienstenaanbod steeds actueel te houden. Niet enkel onze residenten, maar ook hun familieleden verdienen onze volle aandacht. Wij wensen samen te werken en te overleggen met de externe relevante actoren voor het realiseren van onze doelstellingen en opdrachten. Om steeds een verantwoorde hulp- en dienstverlening mogelijk te kunnen maken, wensen wij een gezond financieel beleid te voeren.

Naar onze medewerkers toe wensen wij een werkomgeving te scheppen die hen in staat stelt zich professioneel te ontplooien. Ook stagiairs en studenten kunnen op de nodige ondersteuning rekenen. Teneinde aan te tonen dat wij onze maatschappelijke taak ter harte nemen, wensen wij aan de inspectie van de Vlaamse Gemeenschap alle noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen om aan te tonen dat voldaan wordt aan de verschillende van toepassing zijnde regelgevingen.

Assistentiewoningen

Bent u 65 jaar of ouder en wilt u zelfstandig blijven wonen met vrijblijvende ondersteuning? Dan is een assistentiewoning misschien iets voor u!

Woonzorgcentrum Familiehof zal ook hier als beheersinstantie optreden en de zorg- en dienstverlening opnemen.

Kom vrijblijvend langs of neem contact met ons op: 03/887.00.19.

Residentie Keysershoek, Kontich

In een volledig nieuw aangelegd groen binnengebied te Kontich werd een prachtig project met 38 assistentiewoningen en 20 gewone appartementen gerealiseerd. De woningen zijn gelegen in de Leiaard (bereikbaar via de Drabstraat). De site ligt naast basisschool De Schans en is tevens verbonden met een groene voormalige spoorwegberm dewelke omgevormd werd tot een natuurlijke fiets- en wandelverbinding.

Residentie Den Biezerd, Niel

In het hart van de nieuwe verkaveling Den Biezerd, uitkijkend op de beekvallei met haar fraaie knotwilgen, gelegen in de Rector De Somerstraat te Niel, bevindt zich een project met 64 assistentiewoningen.

De woningen, verdeeld over drie gebouwen met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en ondergrondse parking, zullen allen de nodige privacy bieden en geïntegreerd worden in de natuurlijke omgeving met de tuin rond de nieuwe gebouwen.

Tevens bevindt zich in het vlakbij gelegen Wullebeeck (16 assistentiewoningen) brasserie Wullebeeck waar men terecht voor heerlijke lunches en versnaperingen.

Residentie De Wullebeeck, Niel

Residentie De Wullebeeck is een project bestaande uit 16 assistentiewoningen gelegen te Niel, Rector de Somerstraat (naast Den Biezerd) en een brasserie gelegen aan de Blauwbrugstraat te Niel.

Residentie In die Maene, Schelle

Residentie In die Maene is een project bestaande uit 13 assistentiewoningen gelegen pal in het centrum van Schelle met diverse winkels binnen handbereik.

Woonzorgcentrum Familiehof zal ook hier als beheersinstantie optreden en de zorg- en dienstverlening opnemen.

Zorgen

Wij hebben een team van verpleeg- en zorgkundigen die 24u/24u ter beschikking zijn van de residenten. Heel wat medewerkers hebben een extra specialisatie in onder andere palliatie, dementie, wondzorg, valpreventie etc.
Het paramedisch team bestaat uit 3 kinesisten, 2 ergotherapeuten en 3 animatoren.
Het administratieve team bestaat uit 2 medewerkers die ervoor zorgen dat alle administratieve verplichtingen worden opgevolgd.
Onze keukenmedewerkers maken voor iedereen elke dag een versbereide maaltijd, waarbij voldoende variatie en keuze uit verschillende menu’s geboden wordt.
De medewerkers van het onderhoudsteam zorgen er voor dat uw kamer dagelijks wordt gecontroleerd, alsook dat alle gemeenschappelijke ruimtes proper zijn.

Vrijwilligers

Wij hebben een groep vrijwilligers die ons extra handen bieden bij hulp in de cafetaria, activiteiten,…

Activiteiten

Er wordt een ruim aanbod aan activiteiten voorzien, zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum. Voor elk wat wils!
Het bieden van een zinvolle, dagelijkse begeleiding in animatieve zin met aandacht voor de mentale toestand van de bewoner. Bovendien besteden we de nodige aandacht aan comfort, fysieke mogelijkheden en individuele problematiek. Verder wensen we mogelijkheden te creëren voor sociale contacten.

Prijzen

Prijzen per persoon per dag:

 • 1-persoonskamer in de A- blok € 67,27
 • 1-persoonskamer in de B-blok - Type A € 65,18
 • 1-persoonskamer in de B-blok - Type B € 67,27
 • Uitzondering: kamer B207 € 61,06
 • 2-persoonskamer € 53,29/pp
 • Herstelverblijf 1-persoonskamer € 67,27
 • Herstelverblijf 2-persoonskamer € 53,29

Voorzien in de dagprijs:

 • Het verblijf
 • Ontbijt, middag- en avondmaal (ontbijt en avondmaal op de kamer bediend)
 • Koffie-uurtje
 • Onbeperkt water op de kamer
 • Gebruik en onderhoud van bedlinnen
 • Incontinentiemateriaal
 • Verzorging

Niet voorzien in de dagprijs:

 • Individuele wensen: dagblad, weekblad, ...
 • Dranken buiten de maaltijd
 • Apotheek
 • Kapper
 • Pedicure/manicure
 • Remgelden
 • IJskast

Familiehof

Provinciale Steenweg 323
2627 Schelle

T. 03/887.00.19

E-mail : Inge.Vanbouwel@vivaltohome.com